SQL Server Native Client

biblioteki klienckie dla MS SQL Server

Biblioteki zawierają oprogramowanie dostawców ODBC oraz SQL OLE DB bez których niemożliwe jest uzyskanie pełni funkcjonalności z nowoczesnych serwerów SQL Server 2005 oraz SQL Server 2008.

Biblioteki są niezbędne dla prawidłowego działania naszych programów.

Proszę pobrać odpowiednie pliki dla swojego środowiska SQL oraz systemu operacyjnego oraz zainstalować je na stacjach roboczych.

Windows 32-bit

Windows 64-bit

SQL Server 2005 SQL Server 2005
SQL Server 2008 SQL Server 2008