SQL Server Native Client

biblioteki klienckie dla MS SQL Server

Biblioteki zawierają oprogramowanie dostawców SQL Server Native Client które są niezbędne dla działania naszego oprogramowania.

Przed rozpoczęciem instalacji któegoś z naszych programów, przeprowadź instalację odpowiedniej wersji SQL Native Client

Proszę pobrać odpowiednie pliki dla swojego środowiska SQL oraz systemu operacyjnego oraz zainstalować je na stacjach roboczych.

Windows 32-bit Windows 64-bit