EKSoft Rezerwacje

Program do prowadzenia rezerwacji obiektów

 Wymagania i kompatybilność

 Opis programu

Jako silnik bazodanowy został wykorzystany MS SQL Server. Program współpracuje z jego wersjami 2008-2017 (również Express), co gwarantuje wygodną pracę w środowisku sieciowym.

Program umożliwia zarządzanie systemem rezerwacji obiektów. Poza łatwością i przejrzystością prowadzenia planu rezerwacji, daje możliwość katalogowania obiektów podlegających rezerwacjom i przypisywania im elastycznie definiowanych stawek. Doskonale się sprawdza w przypadku wynajmu sal konferencyjnych, kortów tenisowych, solariów, organizacji imprez  itp. Obsługuje wydarzenia cykliczne, rozliczanie towarów i usług wraz z wynajętym obiektem, prowadzenie przejrzystej polityki dotyczącej stawek godzinowych.

 Funkcjonalność programu

Program jest nieustannie rozwijany aby zapewnić użytkownikom wszelką, niezbędną funkcjonalność. Staramy się uwzględniać wszelkie sugestie i włączać cenne propozycje użytkowników do programu. Główne cechy użytkowe programu:

 Wersja demonstracyjna

Wersję demonstracyjną naszego programu można pobrać w dziale do pobrania. Wersja demo nie ma żadnego ograniczenia czasowego, jedynie ograniczenie funkcjonalności umożliwiające wystawienie tylko do 20 rezerwacji dla wszystkich obiektów.

Dostępna jest również  krótka instrukcja obsługi programu w formacie PDF. Istnieje również możliwość wykonania przez nas, nieodpłatnej instalacji zdalnej.

Przykładowe ekrany

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Rozliczenia rezerwacji

Rozliczenia

Edycja rezerwacji

Edycja terminu

Widok osi czasu

Oś czasu - widok rezerwacji

Widok - obiekty

Planowanie rezerwacji - widok wszystkich obiektów

Arkusz - wybrany obiekt

Wybrane daty dla wskazanego obiektu

Edycja kompletu

Edycja kompletu. Składnikami są istniejące już w bazie towary i usługi

Towary i usługi

Karoteka towarów pogrupowana według typu pozycji (towar czy komplet)

Edycja stawek

Definiowanie stawek

Kartoteka obiektów

Zdefiniowane  obiekty