EKSoft MailService

Usługa systemowa - automat rozsyłający wiadomości e-mail

 Wymagania i kompatybilność

 Opis funkcjonalności programu

Program pracuje w tle jako usługa systemowa (system service). Dzięki temu doskonale nadaje się do instalacji w serwerowych środowiskach systemów Microsoftu, jako że usługa jest uruchamiana podczas startu systemu i działa bez konieczności logowania się użytkownika.

Zadaniem aplikacji jest cykliczne sprawdzanie czy w określonych folderach pojawiły się pliki zadanego typu (dokumenty, arkusze itp.) i rozsyłanie ich jako wiadomości e-mail z załącznikami. Jeśli we wskazanych lokalizacjach nie ma pasujących do wzorca plików, wysyłka się nie odbywa.
Dzięki temu można w prosty sposób zrealizować wysyłki newsletterów czy prowadzić cykliczne kampanie kampanie informacyjne dla swoich klientów.

Panel sterowania usługą: MailSrvcPanel

Do sterowania usługą i jej konfiguracji służy dodatkowy program zarządzający: MailSrvcPanel
Z jego poziomu można łatwo:

Panel sterowania

Zakładka "Settings"

Tutaj definiowane są parametry konta e-mail, które będzie służyło do prowadzenia wysyłki. W tym miejscu również definiuje się temat wiadomości oraz jej treść.

Uwaga techniczna 1: W polach {SMTP AUTH Login} i {SMTP AUTH Pass} większości przypadków wystarcza przepisanie wartości odpowiednio z pól {SMTP e-mail} oraz {SMTP password}. Tylko w przypadku gdy serwer SMTP wymaga specjalnego, dodatkowego uwierzytelniania, wpisy mogą być inne.

Uwaga techniczna 2: Treść wiadomości jest przechowywana w pliku Body.htm w katalogu roboczym programu. Dzięki temu, można ją również redagować w dowolnym edytorze html.

[Rozmiar: 35488 bajtów]

Zakładka "Data files"

W zakładce tej projektowane są listy wysyłkowe.

Uwaga techniczna: Rozszerzenia plików należy rozdzielać dwukropkiem, zamykając ich listę również dwukropkiem. W przypadku pojedynczego rozszerzenia, nie ma potrzeby stawiania na końcu dwukropka.

Zakładka "Event Log""

Ostatnia zakładka umożliwia szybki podgląd log'a programu. Trafiają tam informacje o stanie usługi, ostatnich wysyłkach, braku plików do wysłania oraz komunikaty o błędach. Pliki .log są tworzone codziennie pod inną nazwą.
Format nazwy jest postaci rrrr-mm-dd-MailLog.log.

[Rozmiar: 30050 bajtów]

 Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna produktu nie jest dostępna.  W przypadku zainteresowania zakupem, prosimy o  kontakt  telefoniczny bądź mailowy.